Kinesitherapie

In een tijd van zorgen voor je baby, is het ook zo belangrijk om
tijd te nemen voor jezelf en zorg te dragen voor je lichaam.

Onze gezondheidszorg voorziet negen sessies pre- en/of postnatale kinesitherapie, vrij te verdelen tijdens je zwangerschap en kraamtijd. Je hebt hiervoor een voorschrift van een arts nodig. De eerste sessie dient binnen de twee maanden na de voorschrijfdatum door te gaan.

 

Prenatale kinesitherapie

Prenatale kinesitherapie is vooral aangewezen bij specifieke zwangerschapsproblemen, zoals ongecontroleerd urineverlies, rugpijn en bekkenklachten. Aangepaste oefeningen, bewegingsadvies en houdingscorrectie kunnen helpen om deze klachten onder controle te houden.

Als je je graag wil voorbereiden op de bevalling, dan raden we in eerste instantie onze prenatale informatiereeks aan. Al dan niet als aanvulling op de prenatale inforeeks, willen sommige zwangeren ook graag individueel bepaalde technieken inoefenen, zoals de ademhaling (buikademhaling, puffen,…), arbeidshoudingen, perstechniek. Dan zijn één of meerdere sessies prenatale kinesitherapie mogelijk.

Een prenatale kinesessie duurt een half uur en gaat door in de praktijk in Aalst.

Informatie omtrent de vergoeding van een prenatale kinesessie vind je hier.

Postnatale kinesitherapie

Tijdens je zwangerschap en je bevalling ondergaat je lichaam spectaculaire veranderingen. Je herstel gebeurt deels vanzelf, deels door gerichte oefeningen. Na de bevalling kan postnatale kinesitherapie helpen om dit spontaan herstel te ondersteunen en te optimaliseren, zodat je lichaam opnieuw sterker wordt en klachten (bv. ongecontroleerd urineverlies, rugklachten, diastase,…) kunnen voorkomen of verholpen worden.

Vanaf zes weken na de geboorte kan je starten met postnatale kinesessies.
Met opbouwende intensiteit en aangepast aan ieders niveau wordt tijdens een zestal sessies gewerkt aan:

  • de uiterst belangrijke bekkenbodemspieren
  • de buikspieren (vooral de onderste en de schuine)
  • de bil- en borstspieren
  • je houding (bijvoorbeeld een juiste houding tijdens het dragen van je baby)
  • correcte hef- en tiltechnieken (bv. opheffen van je maxi-cosi).

De eerste sessie, waarvoor een half uur wordt voorzien, plannen we individueel zodat een duidelijk beeld kan gevormd worden van eventuele klachten of aandachtspunten. Aangezien 30% van de vrouwen de bekkenbodem verkeerd of niet opspant, is het belangrijk dit na te kijken.

Via een voorzichtig inwendig onderzoek wordt de controle over en de kracht van je bekkenbodem geëvalueerd. Dit komt de kwaliteit van de postnatale kinesitherapie ten goede. Indien blijkt dat jouw bekkenbodem meer baat zou hebben bij bekkenbodemspieroefeningen door middel van sondetechnieken, dan mag je rekenen op een tijdige doorverwijzing.

De volgende vijf sessies gaan door in groepjes van maximaal vier moeders en duren anderhalf uur. Je baby is uiteraard mee welkom. In de groep word je individueel begeleid waar nodig. Tegelijkertijd zorgt de groepsdynamiek voor extra motivatie en voor sociaal contact tussen de moeders. Bij elke sessie krijg je een overzichtsblad met de oefeningen, zodat je thuis goed kan verder trainen.

Najaar 2024:

Reeks 8: 1e individuele sessie (30min) voor 10/9; groepssessies op dinsdag 10/9, 17/9, 24/9, 1/10 en 8/10, telkens van 10u30 tot 12u

Reeks 9: 1e individuele sessie (30min) voor 26/9; groepssessies op donderdag 26/9, 3/10, 10/10, 17/10 en 24/10, telkens van 13u30 tot 15u

Reeks 10: 1e individuele sessie (30min) voor 5/11; groepssessies op dinsdag 5/11, 12/11, 19/11, 26/11 en 3/12, telkens van 10u30 tot 12u

Reeks 11: 1e individuele sessie (30min) voor 21/11; groepssessies op donderdag 21/11, 28/11, 5/12, 12/12 en 19/12, telkens van 13u30 tot 15u

Video Formule

Momenteel is het ook mogelijk om, zoals in de Corona-periode, via video’s instructies te ontvangen voor de bekkenbodemspieroefeningen. Deze manier van werken verloopt als volgt:

– Een eerste individuele afspraak van een uur is zeker nodig. Naast de evaluatie van de bekkenbodem komt ook ook het opspannen van de onderste buikspieren, het stabiliseren en de evaluatie van een eventuele diastase aan bod.

– De 5 vervolgafspraken worden vervangen door gedetailleerde video’s. Gedurende 5 weken krijg je wekelijks video’s doorgemaild waarin alle oefeningen worden uitgelegd en voor getoond. Thuis kan je verder oefenen en zoveel als nodig herbekijken. Enkele dagen nadat je de video’s van die week hebt ontvangen, is er telefonisch contact om samen te bekijken of alles duidelijk is.

– Indien nodig kan aansluitend nog een extra individuele afspraak gemaakt worden voor zaken die via video en telefoon niet kunnen aangepakt worden.

In deze video formule wordt de timing van de reeksen losgelaten en volgt iedereen een eigen traject dat start na de eerste individuele afspraak.

Praktisch

Inschrijven kan via mail of telefoon.

Informatie omtrent de vergoeding van de postnatale kine vind je hier.