FINANCIËLE AFSPRAKEN

 VROEDVROUW

Alle vroedvrouwen van Ammavita zijn gedeconventioneerd.

De derdebetalersregeling is van toepassing op onze zorgverlening tijdens de zwangerschap en na de geboorte. Deze uitbetaling regelen wij rechtstreeks met jouw mutualiteit. Het is dan ook van groot belang dat wij over de juiste gegevens van jouw huidige mutualiteit beschikken.

Daarnaast komt er nog een supplement bij (combinatie van remgeld en ereloon). Hiervan krijg je telkens een betalingsbewijs dat kan ingediend worden bij jouw hospitalisatieverzekering (niet de mutualiteit) indien van toepassing. De terugbetaling hangt af van het type en de gedekte periode van de verzekering. We lichten dit graag verder toe in een kennismakingsgesprek.

Indien je tijdens je huidige zwangerschap of kraamtijd al eerder zorg hebt ontvangen van een andere vroedvrouw buiten onze praktijk, dan vernemen we dit graag. Dit om het dubbel gebruik van bepaalde nomenclatuurnummers en aldus een weigering van terugbetaling door de mutualiteit te vermijden.

KINESITHERAPEUT

Mieke is een geconventioneerde kinesitherapeut. Dit betekent dat de financiële afspraken vastgelegd met de mutualiteiten en met het RIZIV worden gevolgd.

In tegenstelling tot vroedvrouwenzorg, geldt bij kinesitherapie géén derdebetalersregeling. Dit betekent dat de vergoeding in eerste instantie door jou volledig moet betaald worden. Met het verstrekkingsformulier dat je na afloop van de sessies krijgt, ga je naar de mutualiteit, waarna je ruim 2/3 teruggestort krijgt. Het remgeld (een kleine 1/3) kan door de hospitalisatieverzekering vergoed worden, afhankelijk van de gedekte periode van jouw verzekering.

Per sessie pre- of postnatale kinesitherapie (gemiddeld een half uur) wordt een bedrag van 22,26€ voorzien voor geconventioneerde kinesitherapeuten. Voor een volledige reeks postnatale kinesitherapie (zes sessies) betaal je dus 133,56€, waarvan ruim 2/3 terugbetaald wordt door de mutualiteit.

WORKSHOPS

>>> Workshop: 3, 2, 1 … Start met borstvoeding

Deze workshop dient vooraf gereserveerd en betaald te worden.

Een deel wordt door jou betaald (supplement) een deel door jou mutualiteit.

Indien deze workshop valt binnen de gedekte periode van jouw hospitalisatieverzekering, dan kan het remgeld vaak via deze verzekering nog terug gevorderd worden. Aangezien de polissen van verzekeringen heel variabel zijn, is het raadzaam hen te contacteren en na te vragen waar je recht op hebt.

>>> Met de vroedvrouw op pad door geboorte en kraamtijd

Deze cursus dient vooraf gereserveerd en betaald te worden.

Een deel wordt door jou betaald (supplement) een deel door jou mutualiteit.

Indien deze inforeeks valt binnen de gedekte periode van jouw hospitalisatieverzekering, dan kan het remgeld vaak via deze verzekering nog terug gevorderd worden. Aangezien de polissen van verzekeringen heel variabel zijn, is het raadzaam hen te contacteren en na te vragen waar je recht op hebt.

>>> Kracht in arbeid

Deze korte interactieve lessenreeks wordt individueel ingepland.

Een deel wordt door jou betaald (supplement) een deel door jouw mutualiteit.

Indien deze inforeeks valt binnen de gedekte periode van jouw hospitalisatieverzekering, dan kan het supplement via deze verzekering nog terug gevorderd worden. Aangezien de polissen van verzekeringen heel variabel zijn, is het raadzaam hen te contacteren en na te vragen waar je recht op hebt.

>>> Babymassage

Voor een reeks babymassage van 5 sessies (ruim 1,5u) betaal je 110€, olie en handleiding inbegrepen.

Hier is geen tussenkomst van de mutualiteit

BETALING

Supplementen voor pre- en postnatale consulten: betaling via QR-code of overschrijving.

Inschrijving voor groepsactiviteiten (Met de vroedvrouw op pad, postnatale kinesitherapie, babymassage, Kracht in arbeid, workshop borstvoeding) is definitief na betaling (ten laatste 3 weken voor de aanvang van de reeks).

Indien niet tijdig betaald, kan de plaats aan iemand anders gegeven worden.

ANNULATIE

>>> Van workshop en inforeeksen (pré- en postnataal)

Indien je je inschrijving wenst te annuleren, kan dit enkel per e-mail aan info@ammavita.be

Je kan je inschrijving annuleren ten laatste 14 dagen voor de start van de activiteit, mits aanrekening van een administratiekost van 15% van het inschrijvingsgeld.

Indien je je inschrijving annuleert minder dan 14 dagen voor aanvang of niet aanwezig bent op de activiteit, is er geen terugbetaling mogelijk. Tenzij in geval van een ziekenhuisopname van mama of baby.

Indien je deelneemt aan een workshop of inforeeks en je kan een les niet meevolgen, vragen we ons tijdig te verwittigen. We voorzien dan de mogelijkheid om een inhaalles (betalend) in te plannen. Terugbetaling voor 1 of meerdere lessen is niet mogelijk. 

Voor vragen met betrekking tot onze annulatievoorwaarden kan je steeds terecht op het nummer 0470 52 03 15 of via e-mail naar info@ammavita.be

>>> Van een afspraak

Wij voorzien bewust voldoende tijd per afspraak en engageren ons om de wettelijke tijden te respecteren.

Annulatie of verschuiving van een afspraak dient minstens 24u op voorhand telefonisch doorgegeven te worden.

Annulatie binnen de 24u voor de afspraak of verzuimde afspraken kunnen aanleiding geven tot het aanrekenen van dervingskosten van 25€ per voorzien half uur.