VISIE

 

 

Ammavita Vroedvrouwenteam wordt gedragen door 5 toegewijde vroedvrouwen: Mieke, Liesbeth, Kato en Lichelle en Eline. We willen je tijdens de zwangerschap en na de geboorte van je baby op een kwaliteitsvolle manier begeleiden in de groei en de ontdekkingstocht van het ouderschap.

Als professionele praktijk werken we aan een gelijkwaardige, wederzijds respectvolle relatie, en dit zowel onderling in ons team, naar onze gezinnen toe als met andere zorgverleners.

We willen warme en professionele zorg bieden, gebaseerd op wetenschappelijke kennis en praktijkervaring. Met oog voor ieders unieke verhaal, met geloof in ieders kracht, met respect voor ieders eigen keuze en grenzen.

We hebben vertrouwen in de natuurlijke processen die zwangerschap, geboorte en ouderschap zijn, met realiteitszin en alertheid voor afwijkende bevindingen of verhoogde risico’s. We overleggen en verwijzen door wanneer dit nodig is. We scholen ons regelmatig bij, we leren van elkaar en ontplooien ons zo verder als vroedvrouw.

We richten ons niet alleen tot de zwangere of de mama, maar uiteraard ook tot de partner. Andere vertrouwenspersonen (ouders, zus, vriend,…) spelen in bepaalde situaties ook een belangrijke rol. We willen beschikbaar zijn voor alle gezinnen (in wording): het traditionele man-vrouw-koppel, alleenstaande vrouwen, lesbische koppels,…. Ook bij pleegzorg en adoptie kan een vroedvrouw waardevol zijn. Daarnaast vinden we multiculturele zorg bieden verrijkend.

In een zorgend beroep als vroedvrouw is zelfzorg ook belangrijk. We organiseren onze praktijk zodanig dat er een gezond evenwicht is tussen werk en privé.