ALGEMENE FINANCIËLE AFSPRAKEN

 

 Vroedvrouw

Alle vroedvrouwen van Ammavita zijn geconventioneerd. Dit betekent dat we de financiële afspraken vastgelegd door de mutualiteiten en het RIZIV moeten volgen. 

De derdebetalersregeling is van toepassing op onze zorgverlening tijdens de zwangerschap en na de geboorte: het bedrag vergoed door de mutualiteit wordt door jouw mutualiteit rechtstreeks aan ons betaald, zonder dat jij dit geld hoeft voor te schieten. Het is dan ook van groot belang dat wij over de juiste gegevens van jouw huidige mutualiteit beschikken.

Omdat niet alle kosten gedekt zijn door de mutualiteit vragen we éénmalig een dossierskost van € 25. Deze vergoeding dekt het administratieve en organisatorische werk achter de schermen zoals het opmaken en bijhouden van het elektronisch patiëntendossier, het mailverkeer, de bereikbaarheid 7 dagen op 7, de organisatie van een wachtsysteem, enz…. Dit bedrag dient betaald te worden binnen de 2 weken na het eerste individueel contact via overschrijving / mobiele app op het rekeningnummer van Ammavita Vroedvrouwenteam. U ontvangt hiervan een betalingsbewijs.

Eventuele remgelden of verplaatsingsonkosten dienen ook door jou vergoed te worden. Hiervan krijg je telkens een betalingsbewijs dat kan ingediend worden bij jouw hospitalisatieverzekering (niet de mutualiteit) indien van toepassing. De terugbetaling hangt af van het type en de gedekte periode van de verzekering. 

Als geconventioneerde vroedvrouwen zijn we door het RIZIV verplicht om jou een overzicht te geven van de nomenclatuurnummers die we via derdebetalersregeling aanrekenen aan jouw mutualiteit. Je ontvangt na elk contact een e-mail met het aangerekende nummer.

Indien je tijdens je huidige zwangerschap of kraamtijd al eerder zorg hebt ontvangen van een andere vroedvrouw buiten onze praktijk, dan vernemen we dit graag. Dit om het dubbel gebruik van bepaalde nomenclatuurnummers en aldus een weigering van terugbetaling door de mutualiteit te vermijden.

Kinesitherapie

Mieke is een geconventioneerde kinesitherapeut. Dit betekent dat de financiële afspraken vastgelegd met de mutualiteiten en met het RIZIV worden gevolgd.

In tegenstelling tot vroedvrouwenzorg, geldt bij kinesitherapie géén derdebetalersregeling. Dit betekent dat de vergoeding in eerste instantie door jou volledig moet betaald worden. Met het verstrekkingsformulier dat je na afloop van de sessies krijgt, ga je naar de mutualiteit, waarna je ruim 2/3 teruggestort krijgt. Het remgeld (een kleine 1/3) kan door de hospitalisatieverzekering vergoed worden, afhankelijk van de gedekte periode van jouw verzekering.

Per sessie pre- of postnatale kinesitherapie (gemiddeld een half uur) wordt een bedrag van 22,26€ voorzien voor geconventioneerde kinesitherapeuten. Voor een volledige reeks postnatale kinesitherapie (zes sessies) betaal je dus 133,56€, waarvan ruim 2/3 terugbetaald wordt door de mutualiteit.

Babymassage

Voor een reeks babymassage van 5 sessies (ruim 1,5u) betaal je 95€, olie, onderlegger, CD en handleiding inbegrepen. Hier is geen tussenkomst van de mutualiteit.

 

Infoavond herbruikbare luiers

Deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht.

 

Betaling

 • Remgelden tijdens de zwangerschap en verplaatsingsonkosten bij huisbezoeken: contante betaling, mobiele app of overschrijving
 • Inschrijving voor groepsactiviteiten (prenatale inforeeks, postnatale kinesitherapie, babymassage):
  • betaling ten laatste 3 weken voor de aanvang van de reeks ter bevestiging van inschrijving
  • Indien niet tijdig betaald, kan de plaats aan iemand anders gegeven worden
  • Annulatie:
   • Ten laatste 3 weken voor de aanvang van de reeks: kosteloos
   • Tijdens de laatste 3 weken voor de start van de reeks of in de loop van de reeks:
    • Met dringende medische reden: terugbetaling
    • Zonder dringende medische reden: geen terugbetaling
  • Rekeningnummer Ammavita:                      BE58 9733 7906 1179
  • Rekeningnummer Mieke Baeyens:             BE14 9730 7962 2583
  • Rekeningnummer Stefanie Boon:               BE67 6451 0359 1587
  • Rekeningnummer Liesbeth Simon             BE90 0017 7152 3932

Annulatie van een afspraak

Wij voorzien bewust voldoende tijd per afspraak en engageren ons om de wettelijke tijden te respecteren. Gelieve de gemaakte afspraken na te komen. Annulatie of verschuiving van een afspraak dient minstens 24u op voorhand telefonisch doorgegeven te worden. Annulatie binnen de 24u voor de afspraak of verzuimde afspraken kunnen aanleiding geven tot het aanrekenen van dervingskosten. Deze zijn gelijk aan de vergoeding van de desbetreffende afspraak en dienen zelf betaald te worden. (artikel 77 van de Code Geneeskundige Plichtenleer).