Onze naam “ammavita” viel als puzzelstukjes in elkaar

“Ik hou van het leven” is de Latijnse vertaling van “amo vitae”.
“Moeder, wijze vrouw” is de betekenis van “amma” in vooral Oosterse culturen.
Met respect voor ieders individueel verhaal en eigen keuze,
met vertrouwen en realisme,
met geloof in ieders eigen kunnen en oog voor ieders grenzen,
met wetenschappelijk onderbouwde kennis,
met warme professionaliteit willen we als vroedvrouwen zorg, begeleiding en informatie bieden aan (aanstaande) moeders, hun partner en het hele gezin. Zwangerschap, bevalling en kraamtijd zijn zelfregulerende processen welke we willen erkennen, bevestigen en ondersteunen. Daarnaast zijn we alert voor afwijkende bevindingen of verhoogde risico’s, waarbij telkens wordt doorverwezen. We streven naar een goede samenwerking en communicatie met de andere betrokken zorgverleners, zoals de huisarts, gynaecoloog, pediater, verpleegkundige van Kind en Gezin enzovoort.