Hoe ons bereiken

Via het nummer 0470/52.03.15 zijn we te bereiken voor algemene informatie en het maken van een afspraak voor een vrijblijvend en oriŽnterend gesprek.

Voor niet dringende zaken, algemene informatie en het maken van een afspraak vragen we de kantooruren (9u - 18u) te respecteren.

Via ons mailadres info@ammavita.be kunnen ook vragen gesteld worden. We engageren ons ertoe om u binnen de 48u te antwoorden.

Hoe Betalen

Rekeningnummer Mieke Baeyens: BE14 9730 7962 2583

Rekeningnummer Maryse Ide: BE67 4459 6373 6187

Rekeningnummer Hanne De Meyer: BE22 9795 2443 4747

Rekeningnummer Demi Renders: BE88 0018 2512 7041

Voor een goede samenwerking willen we graag de volgende afspraken duidelijk maken:

- De derdebetalersregeling is van toepassing voor de verleende zorg in de zwangerschap en na de bevalling: minimum 5 mutualiteitsklevertjes voorzien.

- Remgeld voor consultaties tijdens de zwangerschap en verplaatsingsonkosten tijdens de nazorg: contante betaling.

- Groepsactiviteiten en onkostenvergoedingen: betaling via overschrijving + correcte mededeling.

- Bij overschrijving gelieve de correcte mededeling niet te vergeten.

- Remgelden en bewijzen van onkostenvergoeding kunnen ingediend worden bij de eventuele hospitalisatieverzekering. Terugbetaling is afhankelijk van het type en de uitgebreidheid van de verzekering.

-Indien u in deze zwangerschap of na deze bevalling al eerder zorg hebt ontvangen van een andere vroedvrouw buiten onze praktijk, vernemen wij dit graag. Dit om het dubbel gebruik van bepaalde nomenclatuurnummers en aldus een weigering van terugbetaling door de mutualiteit te vermijden.

- Betaling prenatale informatiereeks:
(prenatale informatiereeks, postnatale kinť en babymassage):

o Te betalen 3 weken voor de aanvang van de reeks ter bevestiging van inschrijving; indien niet tijdig betaald kan de plaats aan iemand anders toegewezen worden

o Annulatie zonder kosten ten laatste 3 weken voor de aanvang van de reeks

o Annulatie tijdens de laatste 3 weken voor de aanvang van de reeks of in de loop van de reeks:

Met doktersattest: Terugbetaling van het remgeld

Zonder doktersattest: Geen terugbetaling van het remgeld. Bijkomende betaling van het bedrag dat normaal via derdebetalersregeling door ons zou gedeclareerd worden aan de mutualiteit. Er wordt een betalingsbewijs van dervingskosten opgemaakt.

Wij voorzien bewust voldoende tijd per afspraak en engageren ons om de wettelijke tijden te voorzien. Gelieve de gemaakte afspraken na te komen. Annulatie van een afspraak dient minstens 24u op voorhand telefonisch doorgegeven te worden. Verzuimde afspraken of annulatie binnen de 24u voor de afspraak, kunnen aanleiding geven tot het aanrekenen van dervingskosten. Deze zijn gelijk aan de vergoeding van de desbetreffende afspraak. (Artikel 77 van de Code Geneeskundige Plichtenleer)

- Betaling postnatale kinesitherapie en babymassage:

Te betalen 3 weken voor de aanvang van de reeks ter bevestiging van inschrijving; indien niet tijdig betaald kan de plaats aan iemand anders toegewezen worden

o Annulatie zonder kosten ten laatste 3 weken voor de aanvang van de reeks

o Annulatie tijdens de laatste 3 weken voor de aanvang van de reeks of in de loop van de reeks:

Met doktersattest: Terugbetaling van het remgeld

Zonder doktersattest: Geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld en ook geen vergoeding door de mutualiteit. Er wordt een betalingsbewijs van dervingskosten opgemaakt.